Trường THCS Nguyễn Huệ - Quá trình hình thành và phát triển

I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP
-Tháng 09 năm 1980 trường có mở lớp 6 đầu tiên với tên trường là trường phổ thông cơ sở Ngãi Giao C do thầy Phan Văn Hồng làm hiệu trưởng.
- Đến tháng 09 năm 1982 trường vẫn mang tên phổ thông cơ sở Ngãi Giao C do thầy Ngô Văn Khôi làm hiệu trưởng.
-Đến tháng 09 năm 1983 trường vẫn mang tên phổ thông cơ sở Ngãi Giao C do thầy Nguyễn Trọng Tâm làm hiệu trưởng.
-Tháng 09 năm 1984 thầy Nguyễn Quốc Hùng về làm hiệu trưởng và xin đổi tên trường thành trường phổ thông cơ sở Nguyễn Huệ.
-Đến tháng 09 năm 1986 trường vẫn mang tên phổ thông cơ sở Nguyễn Huệ do thầy Nguyễn Văn Thuận làm hiệu trưởng.
-Đến tháng 09 năm 1987 trường vẫn mang tên phổ thông cơ sở Nguyễn Huệ do thầy Trịnh Minh Khởi làm hiệu trưởng.
-Tháng 09 năm 1989 trường tách ra khỏi cấp 1 và mang tên trường cấp 2 Nguyễn Huệ do thầy Trịnh Minh Khởi làm hiệu trưởng. Quyết định số 784/QĐ-UBH ngày 21 tháng 08 năm 1989 của UBND huyện Châu Thành.
-Đến tháng 12 năm 1990 trường vẫn mang tên cấp 2 Nguyễn Huệ do thầy Nguyễn Duy Bích Ngân làm hiệu trưởng.
-Đến tháng 9 năm 1993 trường đổi tên thành trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ do thầy Nguyễn Duy Bích Ngân làm hiệu trưởng.
- Đến tháng 09 năm 1999 trường vẫn mang tên trường THCS Nguyễn Huệ do thầy Trần Ngọc Sơn làm hiệu trưởng.
-Từ 09 năm 2003 đến tháng 08 năm 2013 trường vẫn mang tên trường THCS Nguyễn Huệ do thầy Võ Bá Nhân làm hiệu trưởng
-Từ tháng 9 năm 2013 đến tháng 10 năm 2016 do thầy Trần Kim Danh làm hiệu trưởng.
-Từ ngày 17 tháng 10 năm 2016 đến ngày 15 tháng 8 năm 2019 do thầy Nguyễn Tấn Thông làm hiệu trưởng. 
-Từ ngày 15 tháng 8 năm 2019 do thầy Thái Dũng-phó Hiệu trưởng phụ trách công việc của hiệu trưởng (Do thầy Nguyễn Tấn Thông nghỉ hưu theo nguyện vọng).
-Từ ngày 15 tháng 10 năm 2019 do thầy Võ Bá Nhân làm Hiệu trưởng.

*Từ tháng 9/1980 trường đặt tại Cù Bị 1, đến năm 1989 Trường chuyển cơ sở vật chất về Cù Bị 2.
Năm 2006 trường chuyển sang cơ sở mới tại địa chỉ thôn Đồng Tâm, xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh BRVT (Vẫn Cù Bị 2) hoạt động cho đến nay. Cơ sở cũ chuyển thành trường tiểu học Bùi Thị Xuân.

II-ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
Sáng 25/5/2016, trường THCS Nguyễn Huệ đã tổng kết năm học 2015-2016 và nhận Bằng công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn II (2014-2020).

Một số hình ảnh về trường THCS Nguyễn Huệ ( trường cũ)